Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Sonera ma sieć 3G w Finlandii

Sonera uruchomiła wraz z nowym rokiem sieć UMTS w czterech miastach Finlandii. Nadal jednak nie ma dostatecznej liczby odpowiednich aparatów telefonicznych, by rozpocząć komercyjne usługi.

Warunki fińskiej licencji UMTS Sonery nakładały na operatora obowiązek uruchomienia usług 3G na początku br. Sieć działa w trybie eksperymentalnym, komercyjne uruchomienie usług wymaga bowiem dostarczenia odpowiedniej liczby aparatów telefonicznych. Nie podano bliższych informacji na temat terminu dostarczenia telefonów.

Sprzęt dla sieci dostarczyła Nokia. Koszty rozbudowy sieci UMTS w Finlandii Sonera ocenia na 500 mln EUR w latach 2000 – 2009. Sonera posiada udziały w firmach posiadających koncesje UMTS w Hiszpanii, we Włoszech i w Niemczech.

Uruchomienie sieci zbiegło się w czasie z otwarciem we Francji przetargu na pozostałe dwie licencje UMTS. Aktualna cena – 619 mln EUR - została znacznie obniżona w stosunku do poprzedniej edycji przetargu. Pierwotnie francuski rząd zamierzał sprzedać wszystkie cztery licencje na UMTS w 2001 roku, jednak znaleźli się chętni na tylko dwie koncesje, którzy zapłacili po 4,95 mld EUR za licencję. Rząd chce przyciągnąć chętnych obniżeniem opodatkowania potencjalnych przychodów z UMTS do 1%. Oferty mają być przedstawione do 16 maja 2002, rozstrzygnięcie jest spodziewane do września.