Solidna zawartość przynosi zysk

Jak poinformowała spółka Washington Post Company, jej dochody z reklam w lokalnych i ogólnokrajowych serwisach internetowych, wzrosły w trzecim kwartale o 51% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

O 50% wzrosły też w stosunku do roku 2001, przychody spółki z serwisów on-line za pierwsze dziewięć miesięcy tego roku.

Całkowity zysk z serwisów internetowych spółki wyniósł w trzecim kwartale 9,1 mln USD. Oznacza to 18 proc. wzrost w stosunku do trzeciego kwartału 2001 roku, kiedy zysk ten wyniósł 7,7 mln. W ciągu dziewięciu miesięcy br. serwisy on-line spółki zarobiły 25,3 mln USD co oznacza wzrost zysku o 10% w porównaniu z 23,1 mln dochodów w pierwszych dziewięciu miesiącach 2001 roku.

O wzroście dochodów z serwisów on-line (m.in. NYTimes.com i Boston.com) informuje także New York Times Digital. W trzecim kwartale spółka zarobiła 18,2 mln USD, co oznacza 26 proc. wzrost wobec 14,4 mln zarobionych w trzecim kwartale poprzedniego roku.