Solaris Gate: uwiecznienie czy backup danych?

Wczoraj nastąpiła oficjalna inauguracja otwarcia projektu Piotra Tymochowicza o nazwie Solaris Gate.

Spółka Infinity S.A. została zawiązana w styczniu 2008 roku przez Piotra Tymochowicza, Andrzeja Konopczyńskiego i Jana Brykczyńskiego. Celem powstania firmy jest realizacji autorskiego pomysłu Piotra Tymochowicza - stworzenia wielowymiarowego portalu społecznościowego i bazy wiedzy jego uczestników, będącym jednocześnie platformą dla usług e-learningowych oraz usług zachowywania materiału genetycznego dla potomnych.

Na początku roku 2008 pojawiła się idea pozyskania niezbędnych kapitałów dla realizacji przedsięwzięcia od inwestorów zewnętrznych i wejścia do ASO NewConnect. Spółka podjęła współpracę z Autoryzowanym Doradcą, Klaudiuszem Wolnym i obecnie jest w zaawansowanym stadium wprowadzania swoich akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu. Planowany debiut na NewConnect to druga połowa marca.

Solaris Gate: uwiecznienie czy backup danych?

Należy przyznać, że plany Infiniti są bardzo ambitne. Najistotniejszym celem strategicznym INFINITY S.A. jest ekspansja geograficzna spółki, nadanie przedsięwzięciu charakteru globalnego oraz pozyskiwanie klientów z innych krajów. Pierwszym krokiem na tej drodze jest wejście na rynek amerykański, rosyjski, chiński.

Zakładanym efektem sukcesu na rynku amerykańskim będzie wprowadzenie spółki na NASDAQ.

Solaris Gate

Czym więc jest stworzony przez Infinity projekt Solarisgate.pl? Nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Projekt powstał wokół idei uwiecznienia. - "Użytkownik w momencie rejestracji nabywa prawo i gwarancje, że informacje, jakie przechowuje, lub jakie wytworzył przetrwają, a tym samym będą dostępne w dowolnym momencie dla niego, ale także dla przyszłych pokoleń" - czytamy w informacji prasowej.