Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Sojusz czy kampania marketingowa?

Największy broker internetowy i serwis finansowy „Charles Schwab” zawarł porozumienie o współpracy z America OnLine.

Amerykańska witryna brokerska uzyska tym sposobem dostęp do 28 milionów użytkowników samego AOL i dalszych kilku milionów klientów należących do niego firm (np. Netscape). Użytkownicy natomiast będą mieli łatwiejszy dostęp do usług i narzędzi finansowych oferowanych przez www.schwab.com z poziomu AOL.

Charles Schwab dostarczy zawartości o tematyce finansowej dla serwisów AOL. Oprócz tego witryna będzie reklamowana na różne sposoby w internetowym imperium AOL. To zresztą jest clou całego przedsięwzięcia i porozumienie obu firm zostało zresztą nazwane przez serwis finansowy Bloomberga po prostu kontraktem reklamowym. Korzyści witryny Charles Schwab, wynikające z dostępu do kanałów dystrybucyjnych AOL, wydają się tu ważniejsze. Nie są znane warunki finansowe tego porozumienia.