Sojusz antyhakerski

Kilkanaście największych firm informatycznych utworzyło centrum informacyjne, które ma przeciwdziałać cybeprzestępstwom

Sojusz utworzyły m.in koncerny Microsoft, Oracle, AT&T, Cisco, IBM, Intel, Nortel Networks, Symantec i Hewlett-Packard, których produkty dominują na rynku, i na które spada odium za ich nieprawidłowe działanie wywołane atakami hakerów. Nowa organizacja nosi nazwę International Technology Information Sharing and Analysis Center (IT-ISAC) i ma charakter non-profit. Będzie działała bez przerwy, zbierając i udostępniając informacje o zagrożeniach i sposobach przeciwdziałania im. IT-ISAC będzie współpracował z Systems – firmą wyspecjalizowaną w produkcji oprogramowania zabezpieczającego, z sądami i rządowymi agendami bezpieczeństwa, jak FBI.

Założyciele przeznaczyli 750 tys. USD na założenie centrum. Akces do sojuszu obciążony jest 5 tys. USD składki rocznej na rzecz centrum.

Powstanie organizacji zainicjowała amerykańska administracja publiczna zaniepokojona atakami hakerów, które w zeszłym roku unieruchomiły kilka popularnych witryn, jak na przykład Yahoo!, Amazon, eBay, E*Trade i CNN.com, w czym władze dostrzegły zagrożenie dla budowy nowej gospodarki. Rząd udziela poparcia centrum, ale nie uczestniczy w jego pracach. „Pozwalamy przemysłowi, aby sam się organizował” - powiedział John Tritak z amerykańskiego Departamentu Handlu.