Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Sojusz HP i Deloitte&Touche

Firmy zawarły globalne porozumienie w zakresie wspólnego oferowania produktów i usług IT. Pomyślne zakończenie planowanej na rynku konsolidacji może ponadto sprawić, że HP będzie trzecim dostawcą usług IT po IBM Global Services i EDS.

Obecne porozumienie pomiędzy HP i Deloitte Consulting dotyczy oprogramowania do zarządzania cyklem życia produktów Netaction. Będzie ono oferowane klientom Deloitte z sektora produkcyjnego, wśród których są m.in. Brother Industries, Cargill i samo HP. Deloitte będzie zapewniał usługi konsultacyjne oraz wdrożeniowe, w ramach porozumienia o wspólnym marketingu i sprzedaży. Porozumienie przełożyło się już, w opinii dyrektora działu oprogramowania HP, na zawarcie wielomilionowych umów z takimi firmami jak Nestle czy Wrigleys.

To najnowszy ruch, w ramach strategii HP budowania bazy partnerów wśród firm konsultingowych IT. W czerwcu ub. roku firma poinformowała o zawarciu aliansu z PwC Consulting w zakresie usług dla sektora lotniczego. Obecnie konkuruje w nim m.in. z IBM Global Services i EDS, które wspólnie mają ok. 20% rynku. W maju 2001 firma rozszerzyła ponadto porozumienie z Accenture, podpisane trzy lata wcześniej.

Ramię usługowe HP znacznie wzmocniło też przejęcie w listopadzie 2001 bankrutującej firmy Comdisco.

Firma jest ponadto w trakcie negocjowania przejęcia Compaq Global Services. Łącznie, w przypadku przeprowadzenia takiej konsolidacji, usługi HP powinny być warte rocznie 14 mld USD (według danych z 2000). Tym samym firma będzie zajmować trzecie miejsce za IBM GS i EDS na światowym rynku usług IT. HP nie ma kolejnych planów po akwizycji CGS, zamierza natomiast poszerzać partnerską współpracę z integratorami obejmując kolejne rynki. Obecnie prowadzi m.in. rozmowy z Deloitte w sprawie poszerzenia partnerstwa na rynek ubezpieczeń i outsourcingu.