Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Sojusz Efigence i 4pi

Spółki podjęły decyzję o nawiązaniu ścisłej współpracy w dziedzinie doradztwa i konsultingu. Obie firmy świadczą usługi doradcze w obszarze zastosowań technologii informacyjnych w biznesie.

Spółki 4pi i Efigence podjęły decyzję o nawiązaniu ścisłej współpracy w dziedzinie doradztwa i konsultingu. Obie firmy świadczą usługi doradcze w obszarze zastosowań technologii informacyjnych w biznesie.

Wspólne działanie 4pi i Efigence ma pozwolić dotrzeć z ofertą również do mniejszych podmiotów funkcjonujących na polskim rynku IT poprzez strategiczne podejście do zastosowań technologii informacyjnych oraz optymalizację procesów biznesowych. Szczególną uwagę spółki przywiązały również do kwesti bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Efigence wyłoniona została w listopadzie ub.r. jako odrębna spółka z agencji interaktywnej 3dart.com. Firma posiada 13% udziałów w spółce Polski Portal Ubezpieczeniowy, zarządzającej serwisem Expertia.pl. Efigence stworzyła m.in. serwis finasowy dziennika Parkiet, portal poświęcony funduszom inwestycyjnym Efund.pl, narzędzia ekstranetowe dla Hewlett-Packard Polska i narzędzia intranetowe dla Ericsson Polska.

4pi istnieje od 1995 roku (uprzednio jako 4pi Analyst). Firma przeprowadzała analizy i uczestniczyła w zarządzaniu projektami informatycznymi m.in. w Głównym Urzędzie Celnym, Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej, Telekomunikacji Polskiej SA, Netii Telekom SA, BRE Bank SA, Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa SA.