Sojusz Bankier.pl z Open Finance

Bankier.pl zawarł strategiczne partnerstwo z pośrednikiem finansowym Open Finance. Prawdopodobnie jeszcze w tym półroczu Bankier zadebiutuje na giełdzie. Wszelkich ruchów przydatnych w budowaniu wizerunku spółki nie sposób przed wejściem na giełdę przecenić.

O opcji sojuszu z istniejącą firmą doradztwa finansowego wspominał dotąd Money.pl, nie Bankier.pl. W wywiadzie dla Internet Standard Jerzy Warchałowski, dyrektor ds. Sprzedaży Online Money.pl mówił o trzech możliwych drogach rozwoju wortalu: stworzenia placówek doradców finansowych pod marką Money.pl, wejścia w sojusz z offlinowym doradcą kredytowym czy przejęcia jakiegoś brokera.

Wiadomo już, z którym doradcą finansowym Money.pl raczej nie zawrze sojuszu.

Współdziałanie między Bankier.pl a Open Finance ma zwiększyć transakcyjność obu firm oraz umożliwić wzmacnianie brandów poprzez wzajemną promocję. Użytkownicy Bankier.pl, którzy mogą już skorzystać z ponad stu produktów finansowych, uzyskają dostęp do kolejnych ofert oraz pomocy doradców Open Finance przy bardziej skomplikowanych procedurach.

- Partnerstwo strategiczne z Open Finance umożliwi nam wykorzystanie możliwości sprzedaży stacjonarnej, bez ponoszenia kosztów i ryzyka rozwoju własnej sieci punktów obsługi klienta - powiedział Tomasz Jażdżyński, prezes Bankier.pl. Wiadomo, że Bankier.pl nie będzie rozwijał właśnych punktów sprzedaży, które obecnie funkcjonują w sześciu miastach Polski.

Open Finance to firma posiadająca szybko rozwijającą się sieć doradców w całej Polsce. Działa obecnie poprzez 20 oddziałów w 8 największych miastach Polski oraz sieć mobilnych doradców Optimia.

- Know-how obsługi klientów w kanale sprzedaży bezpośredniej, jakie posiada Open Finance jest ogromny, podobnie jak nasz w zakresie pozyskiwania klientów przez Internet. Zasięg Bankier.pl jako medium internetowego to ponad 800 tys. lojalnych użytkowników miesięcznie - dodał Tomasz Jażdżyński. Z tezą o lojalności użytkowników Bankier.pl można by zapewne polemizować.

Zdaniem prezesa Bankier.pl partnerstwo umożliwi wspólne opracowania i raporty dotyczące rynku, wspólne produkty finansowe i łączone promocje.

Bankier.pl planuje dalszą dywersyfikację kanałów dystrybucji, zarówno w zakresie treści informacyjnych, jak i produktów finansowych. Spółka chce też rozwijać nowe, serwisy informacyjne i usługowe, m.in. poprzez akwizycje specjalistycznych, niszowych portali wertykalnych.

Bankier.pl w 2005 roku zanotował 0,34 mln zł zysku netto przy przychodach na poziomie 6,21 mln zł. W 2004 roku było to odpowiednio 0,20 i 3,29 mln zł.

- Nastawienie na rentowność widać w naszych wynikach finansowych. Od 2004 roku Bankier.pl jest zyskownym przedsięwzięciem. Będziemy kontynuować ten trend - zapowiada prezes Jażdżyński.

Akcjonariuszami Bankier.pl są fundusze venture capital działające w sektorze nowoczesnych technologii: notowany na giełdach w Warszawie i Frankfurcie bmp AG (52%) i notowany na warszawskiej giełdzie MCI Management (38%), a od marca br. także Internetowy Dom Maklerski SA, który zajmie się wprowadzeniem serwisu Bankier.pl na Giełdę Papierów Wartościowych (10%).

***

Więcej:

Bankier.pl idzie na giełdę

Bardzo poważne pieniądze Money i Bankiera

Aktualizacja: 06 kwietnia 2006 12:14

Do treści wiadomości dodaliśmy informacje o zakresie współpracy między Bankier.pl a Open Finance, wraz z wypowiedziami Tomasza Jażdżyńskiego, prezesa Bankier.pl.