Softlab w salonach mody

Softlab wdroży w firmie Deni Cler zintegrowany system wspomagający zarządzanie Softlab 2001 SQL. W jego skład wchodzą moduły: finansowo-księgowy (Fk 2001 SQL), magazynowy (Mg 2001 SQL), do ewidencji środków trwałych (St 2001 SQL) oraz kadrowo-płacowy (Lp 2001 SQL).

Firma należąca do grupy kapitałowej W. Kruk do tej pory nie posiadała zintegrowanego systemu informatycznego, a jedynie osobne moduły obsługujące poszczególne obszary działalności. Największym problemem był brak informatyzacji całej sieci 22 sklepów.

System Softlabu będzie działał w centrali firmy Deni Cler oraz w jej 22 sklepach. Informacje ze sklepów do centrali będą spływać na zasadzie generowania paczek dokumentów i automatycznego wysyłania ich do centrali poprzez protokół FTP. Wszelkie operacje replikacyjne będą się odbywać półautomatycznie na zasadzie uruchamiania pewnych procedur w sklepach i centrali. System umożliwi bezpośrednie połączenie narzędzi wykorzystywanych dotychczas w firmie (np. Excel) z bazą danych.

Wdrożenie systemu w Deni Cler będzie podlegać zasadom konfiguracji obowiązujących w całej grupie W. Kruk ze względu na konieczność konsolidacji finansowej grupy, która będzie wspomagana poprzez system. Docelowo system Softlabu ma być wprowadzony w całej grupie W. Kruk.