Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Softlab w salonach mody

Softlab wdroży w firmie Deni Cler zintegrowany system wspomagający zarządzanie Softlab 2001 SQL. W jego skład wchodzą moduły: finansowo-księgowy (Fk 2001 SQL), magazynowy (Mg 2001 SQL), do ewidencji środków trwałych (St 2001 SQL) oraz kadrowo-płacowy (Lp 2001 SQL).

Firma należąca do grupy kapitałowej W. Kruk do tej pory nie posiadała zintegrowanego systemu informatycznego, a jedynie osobne moduły obsługujące poszczególne obszary działalności. Największym problemem był brak informatyzacji całej sieci 22 sklepów.

System Softlabu będzie działał w centrali firmy Deni Cler oraz w jej 22 sklepach. Informacje ze sklepów do centrali będą spływać na zasadzie generowania paczek dokumentów i automatycznego wysyłania ich do centrali poprzez protokół FTP. Wszelkie operacje replikacyjne będą się odbywać półautomatycznie na zasadzie uruchamiania pewnych procedur w sklepach i centrali. System umożliwi bezpośrednie połączenie narzędzi wykorzystywanych dotychczas w firmie (np. Excel) z bazą danych.

Wdrożenie systemu w Deni Cler będzie podlegać zasadom konfiguracji obowiązujących w całej grupie W. Kruk ze względu na konieczność konsolidacji finansowej grupy, która będzie wspomagana poprzez system. Docelowo system Softlabu ma być wprowadzony w całej grupie W. Kruk.