Softbank ze stratą

W 2002 r. przychody grupy wyniosły 349 mln zł. Strata Softbanku przekroczyła 149 mln zł. Nowa struktura grupy kapitałowej ma przynieść znaczną poprawę wyników finansowych firmy w 2003 r.

W 2001 r. Softbank odnotował 19,3 mln zł straty netto, przy przychodach wynoszących 445 mln zł. Na wynik finansowy firmy w 2002 r. wpłynęły odpisy związane głównie z inwestycjami internetowymi. Spółka kontynuuje porządkowanie grupy kapitałowej. W listopadzie Softbank sprzedał za blisko 70 mln zł posiadane akcje spółki telekomunikacyjnej TDC Intenet. W lutym br. integrator pozbył się akcji FinFin SA – spółki zależnej prowadzącej portal expander.pl. Pod koniec ub.r. Softbank przeprowadził emisję obligacji o wartości 32 mln zł, z terminem wykupu w 2005 r. Cześć z tych środków przeznaczona będzie zapewne na przejęcie łódzkiego Wonloka.

Bieżący rok ma być znacznie lepszy dla Softbanku. Analitycy spodziewają się, że przejęcie kontroli nad spółką przez Prokom korzystnie wpłynie na kondycję finansową firmy. W wyniku strat ze sprzedaży aktywów internetowych Softbank nie będzie musiał płacić przez kilka lat podatku dochodowego. Zarząd Softbanku utrzymuje, że firma ma już portfel zamówień o wartości ok. 140 mln zł. Na wiosnę rozstrzygnięty zostanie przetarg na wdrożenie w PKO BP.