Softbank zarobi 26 mln zł

Spółka zawarła umowy podwykonawcze z IBM-em na dostawę rozwiązań informatycznych dla jednej z polskich instytucji finansowych.

Trzy umowy podpisane z IBM Polska dotyczą „dostawy i instalacji sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz wdrożenia systemów wysoko dostępnych w jednej z polskich instytucji finansowych”. Umowa z IBM to kolejny znaczący kontrakt Softbanku. Na mocy umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa integrator wraz ze spółką zależną Softbank Serwis będzie dostawcą sprzętu komputerowego o wartości 55 mln zł na potrzeby systemu IACS.