Softbank gorzej

Spółka podała dzisiaj do publicznej wiadomości korektę prognozy wyników finansowych na 2001 r.

Według zarządu firmy, przychody będą niższe od pierwotnie zakładanych o 50 mln zł i sięgną 440 mln zł. Aż o połowę obniżono spodziewane zyski, które mają wynieść 26 mln zł, zamiast 56 mln zł. W oficjalnym komunikacie podano, że zbyt optymistycznie zostały ocenione konsekwencje odchodzenia firmy od strategii obsługi niewielkiej ilości kontraktów o wysokiej rentowności do modelu zakładającego powiększenie portfela zleceń.

Jesienią zeszłego roku Softbank był także zmuszony dokonać korekty prognoz finansowych "w dół". Obniżonych założeń zresztą także nie udało się w pełni zrealizować (zysk netto był o kilka milionów niższy niż zakładano). Gdyby w 2001 r. spółka zrealizowała skorygowany plan, to jej przychód byłby o 50 mln zł wyższy niż w roku ubiegłym, lecz zysk netto o 19 mln zł niższy.

W I kw. 2001 r. Softbank zanotował wprawdzie ponad 4 mln zł zysku netto, ale dzięki zaksięgowaniu zeszłorocznych transakcji. Jednocześnie bowiem spółka poniosła prawie 1 mln zł straty operacyjnej.