Softbank bez zmian

Softbank zakłada 26 mln zł zysku i 440 mln zł przychodów w 2001 r. oraz planuje 20-proc. dynamikę wzrostu przychodów w roku przyszłym. Nie wiadomo jednak, czy dojdzie do fuzji z Prokomem.

Prezes Sofbanku Aleksander Lesz poinformował w środę, że jego firma, zgodnie ze skorygowaną wcześniej prognozą, zamierza w bieżącym roku osiągnąć przychody na poziomie 440 mln zł, co pozwoli spółce odnotować zysk netto w wysokości 26 mln zł. Do osiągnięcia planowanych przychodów brakuje Softbankowi jeszcze 60 mln zł.

Na rok 2002 firma ma również ambitne plany. Chce uzyskać ok. 20-proc. dynamikę wzrostu przychodów i zysku, dzięki czemu zysk netto ma wzrosnąć do 31 mln zł, a przychody do 530 mln zł. W uzyskaniu takich wyników firmie ma pomóc restrukturyzacja, której zakończenie jest planowane na koniec tego roku. Dzięki niej w 2001 r. koszty mają być niższe o 15 mln zł, a zatrudnienie ma się zmniejszyć o 100 osób. Większość z nich znajdzie pracę w spółkach zależnych Softbanku.

Przycichła natomiast kwestia fuzji Softbanku z Prokomem. A. Lesz twierdzi, że jest za konsolidacją branży, ale rozmowy z Prokomem są na wczesnym etapie i nie są zbyt intensywne. Trudno więc prognozować, czy i kiedy dojdzie do ewentualnej fuzji spółek.