Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Słownik w komórce

Abonenci sieci Plus GSM będą mogli korzystać ze słownika polsko-angielskiego i angielsko-polskiego za pomocą krótkich wiadomości tekstowych SMS.

Plus uruchamia nową usługę od 4 października. Aby sprawdzić znaczenie danego słowa, trzeba będzie wysłać je SMS-em pod specjalny numer. Każdy ze słowników zawiera ponad 80 tys. haseł. Usługa ma jeszcze jedną ciekawą funkcję, pozwalającą poznać nowe słówka. Wysyłając SMS z odpowiednią komendą, użytkownik otrzyma losowo wybrane słowo w języku polskim wraz z jego tłumaczeniem na angielski.

Opłata za „przetłumaczenie” jednego słowa, czyli za wysłanie wiadomości SMS będzie wynosić 0,50 zł netto.