Słownik synonimów w OpenOffice

Firma Ux Systems udostępniła nową wersję pakietu biurowego OpenOffice.org. Bodaj najważniejsza zmiana w edycji 1.1.2-2 to dołączenie polskiego słownika synonimów powstającego w ramach projektu synonimy.sf.net.

W słowniku synonimów znajduje się aktualnie ponad 20 tysięcy wyrazów oraz ponad 10 tys. grup wyrazów bliskoznacznych (szerzej o projekcie pisaliśmy w artykulehttp://www.idg.pl/news/67683.html). Dodatkowo w pakiecie OpenOffice.org wprowadzono format zapisu daty zgodny z regułami języka polskiego oraz kilkanaście kolejnych poprawek dotyczących tłumaczeń.

Do wersji komercyjnej słownik synonimów zostanie dołączony po przejściu fazy testów. Pakiet oferowany przez Ux Systems jest dostępny w wersji pudełkowej (BOX) oraz w wersji składającej się wyłącznie z nośnika i licencji (OEM).

Więcej informacji: Ux Systems