Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Słownik synonimów w OpenOffice

Firma Ux Systems udostępniła nową wersję pakietu biurowego OpenOffice.org. Bodaj najważniejsza zmiana w edycji 1.1.2-2 to dołączenie polskiego słownika synonimów powstającego w ramach projektu synonimy.sf.net.

W słowniku synonimów znajduje się aktualnie ponad 20 tysięcy wyrazów oraz ponad 10 tys. grup wyrazów bliskoznacznych (szerzej o projekcie pisaliśmy w artykulehttp://www.idg.pl/news/67683.html). Dodatkowo w pakiecie OpenOffice.org wprowadzono format zapisu daty zgodny z regułami języka polskiego oraz kilkanaście kolejnych poprawek dotyczących tłumaczeń.

Do wersji komercyjnej słownik synonimów zostanie dołączony po przejściu fazy testów. Pakiet oferowany przez Ux Systems jest dostępny w wersji pudełkowej (BOX) oraz w wersji składającej się wyłącznie z nośnika i licencji (OEM).

Więcej informacji: Ux Systems