Śliski parkiet dla portali

Entuzjazm wywołany udanym debiutem Interii na giełdzie trwał krótko. Spadek ceny praw do akcji (PDA) krakowskiego portalu wyraźnie pokazał, że dla dotcomów nastały trudne czasy. Jednak na przekór mroźnym wiatrom wiejącym z Nasdaq kolejne portale - Arena i Hoga - mierzą w publiczny rynek.

Entuzjazm wywołany udanym debiutem Interii na giełdzie trwał krótko. Spadek ceny praw do akcji (PDA) krakowskiego portalu wyraźnie pokazał, że dla dotcomów nastały trudne czasy. Jednak na przekór mroźnym wiatrom wiejącym z Nasdaq kolejne portale - Arena i Hoga - mierzą w publiczny rynek.

Decyzją o upublicznieniu swych spółek w okresie dekoniunktury dla Nowej Gospodarki menedżerowie #Areny# i #Hogi# zapracują sobie na miano hazardzistów lub ludzi o stalowych nerwach. Najbliższe miesiące pokażą, które określenie było bardziej trafne. Jedno jest pewne: zarówno Rafał Plutecki jak i Grzegorz Krajewski musieli bacznie przyglądać się giełdowym poczynaniom swego konkurenta z podwawelskiego grodu.

Na akcje, jakie oferowała #Interia# inwestorzy złożyli prawie 3,5 tys. zleceń. Redukcja w transzy otwartej wyniosła blisko 87%. Na początku lutego PDA pojawiły się na warszawskim parkiecie. Okazały się dobrą inwestycją krótkoterminową; walory portalu sprzedawano po 23 zł, tymczasem w dniu debiutu prawa do tych akcji kosztowały 27,80 zł. Później jednak ich cena – ku rozczarowaniu inwestorów - spadła.

Nie powstrzymało to jednak #Areny# i #Hogi#, które niemal jednogłośnie zadeklarowały zamiar wejścia na giełdę. Szczególnie #Arena# ma bardzo ambitne plany, jeśli chodzi o publiczną emisję akcji. „Chcielibyśmy w ramach publicznej subskrypcji pozyskać 150-200 mln zł” – mówi Tomasz Mocarski, rzecznik prasowy firmy. W obecnych warunkach rynkowych suma ta wydaje się być astronomiczną, ale Tomasz Mocarski pozostaje optymistą. Przekonuje, że papiery Areny w większości mogą objąć inwestorzy instytucjonalni. Ponadto prezes #Areny# Rafał Plutecki założył z #Tel-Energo# niedawno firmę #E-connections#, która będzie zajmowała się dostarczaniem dostępu do Sieci, a nie od dziś wiadomo, że współpraca portali z internetowymi providerami opłaca się. Przykładem może być #America Online#, która świadczy takie usługi i ma najpopularniejszy w USA portal (www.aol.com). Wspólne działania #Areny# i #E-connections# mają właśnie na celu zwiększenie wartości polskiego portalu.

O miano pierwszego portalu na GPW #Arena# przegrała walkę z #Interią#. Teoretycznie jako trzeci portal na giełdzie powinna znaleźć się #Hoga#. Spółka zaoferuje w publicznej subskrypcji 2 mln akcji serii D, co stanowi nieco poniżej 50% kapitału akcyjnego. 1,5 mln papierów będzie skierowanych do inwestorów instytucjonalnych, pozostałą część będą mogli objąć drobni inwestorzy. Ale istnieje możliwość korekt w wielkości transz. Hoga planuje debiut na 24 maja br. Poprzedzi ją subskrypcja w dniach 9-16 maja a przydział akcji nastąpi na dwa dni przed debiutem.

O giełdzie mówił też Marek Tomkiewicz, prezes zarządu #Internetu Idea# (właściciel portalu #YoYo#), ale jego spółka zaczeka na efekty emisji akcji #Areny# i #Hogi#. Jeśli wyniki będą pomyślne wtedy też zarząd #Internetu Idea# zadecyduje, czy wprowadzi #YoYo# na parkiet, czy też poszuka innego źródła finansowania. „Zastanawiamy się nad emisją skierowaną do wybranych inwestorów” – wyznaje Marek Tomkiewicz, prezes zarządu #Internet Idea#.

To, czy ambitne plany menedżerów polskich portali uda się zrealizować, zależy głównie od nastawienia inwestorów. „Faktycznie, warunki do przeprowadzania emisji są jeszcze trudniejsze niż te z początku roku. To nie jest dobry moment na takie posunięcia” – zauważa Benita Mikołajewicz, doradca inwestycyjny #ING Barings#. Jako przykład słabości rynku wskazuje #ITI#, które publiczną emisję ciągle przekłada, gdyż musiałoby sprzedawać swoje papiery po cenie niższej od oczekiwanej przez zarząd. „Pod wieloma względami #Arena# przypomina #Interię#. Krakowski portal pozyskał dzięki emisji 30 mln zł. #Arenie# może być trudniej zebrać tak ogromną sumę jak 200 mln zł” – powiedziała Benita Mikołajewicz. Nie wykluczyła jednak, że emisja się powiedzie. „To kwestia warunków, jakie #Arena# zaoferuje” – podsumowała przedstawicielka #ING Barings#.

Nie można wykluczyć, że przebieg i wyniki publicznej sprzedaży akcji obu portali wpłyną na kondycję całej Nowej Gospodarki w Polsce. Poślizg na parkiecie #Areny# czy #Hogi# może ostatecznie spłoszyć malejącą stale liczbę inwestorów, którzy podsycają w sobie iskierkę nadziei, że dla dotcomów nadejdą jeszcze tłuste dni.

Z kolei sukces dwójki przedstawicieli branży internetowej na rynku publicznym może wpuścić do polskiego e-biznesu potrzebne mu na gwałt świeże powietrze.