Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Sławomir Kupczyk, ICSS: rynek coraz bliżej liberalizacji

Po niedawnej liberalizacji rynek hurtowych usług telekomunikacyjnych w Polsce jeszcze dość spokojnie, ale konsekwentnie wzrasta i wzrastać będzie. Rozwój determinują nowi gracze oraz rynek detaliczny, który oczekuje niskich cen i wysokiej jakości szczególnie w zakresie usług mobilnych. Zaskoczeniem dla ICSS był niezwykle wysoki w tym roku poziom zainteresowania usługami międzynarodowej transmisji danych. Będą to jedne z najaktywniej sprzedawanych usług w następnych sześciu miesiącach - mówi Sławomir Kupczyk, dyrektor International Carrier Sales & Solutions w T-Systems Polska Sp. z o.o.

Sławomir Kupczyk, ICSS: rynek coraz bliżej liberalizacji

Sławomir Kupczyk

Przez ostatnie sześć miesięcy 2004 roku polski rynek usług hurtowych podlegał trendom typowym dla rynków zliberalizowanych - stał się rynkiem bardzo konkurencyjnym, ponieważ przyciągał nowych graczy, co w efekcie doprowadziło do spadku cen do poziomu średnich cen europejskich.

Na kształtowanie się rynku hurtowego miała również wpływ sytuacja na rynku detalicznym. Niezwykle dynamiczny rozwój telefonii komórkowej i wzrost zapotrzebowania klientów końcowych na szerokopasmowy dostęp do internetu, zmobilizował rynek hurtowy do odpowiedniego przystosowania swojej oferty. ICSS rozpoczął rozmowy z potencjalnymi partnerami w zakresie korzystania z usług WiFi Roamingu oraz IP VPN Layer 2. Dokonaliśmy także rozbudowy sieci do przepustowości 2x2,5 Gbps.

Minione pół roku upłynęło ICSS pod szyldem kontynuacji silnego wzrostu przychodów, co zawdzięczamy przede wszystkim klientom, którzy zechcieli nam zaufać. Podpisaliśmy nowe kontrakty na usługi głosowe oraz IP Transit. Dość nieoczekiwanie pojawili się także chętni na usługi międzynarodowej transmisji danych. Z tą właśnie sferą naszej działalności wiążemy duże nadzieje w kolejnych miesiącach tego roku. Po wstąpieniu Polski w struktury Unii Europejskiej, wiele zagranicznych przedsiębiorstw rozpocznie, poszerzy swoją działalność w Polsce, czego następstwem, jak przewiduję, będzie wzrost zainteresowania usługami międzynarodowej transmisji danych.

W następnym półroczu planujemy również dalszy rozwój oraz aktywną sprzedaż usług głosowych, które są naszymi strategicznymi usługami, a także IP Transitu, IP VPN oraz WiFi Roamingu. A jeśli zainteresowanie usługami utrzyma się na obecnie wysokim poziomie, będziemy myśleć o kolejnej rozbudowie naszej sieci.