Słabszy III kwartał Pionu Internet Agory

Przychody z działalności internetowej Agory wyniosły w trzecim kwartale 2005 roku 3,1 mln zł. W analogicznym okresie rok temu osiągnęły wartość 3,2 mln zł, utrzymują się więc zasadniczo na tym samym poziomie, mimo dynamicznego wzrostu nakładów na reklamę internetową w Polsce.

Wyniki za trzy pierwsze kwartały 2005 roku są o 15,9% lepsze niż w roku ubiegłym. Przychody z działalności internetowej za ten okres wyniosły w bieżącym roku 9,5 mln zł, podczas gdy rok temu 8,2 mln zł.

Spadek przychodów w trzecim kwartale Pion Internet tłumaczy wysoką zeszłoroczną bazą, w tym wysokich przychodów ze specjalnego serwisu olimpijskiego.

Raport za trzeci kwartał podkreśla, że Gazeta.pl kwartał po kwartale osiąga dodatni wynik EBITDA.

***

W raporcie przytoczone są dane dotyczące liczby użytkowników portalu. Mimo obowiązywania standardu Megapanel PBI/Gemius, Agora przytacza dane dotyczące unikalnych użytkowników, pochodzące z wewnętrznych statystyk. - Rośnie liczba unikalnych użytkowników; we wrześniu padł rekord - 5.1 mln użytkowników.