Skuteczne zwalczanie spamu

Internet Engineering Task Force (IETF), otwarta organizacja zrzeszająca deweloperów, operatorów i dostawców usług interentowych, zaakceptowała dwie eksperymentalne metody określania tożsamości nadawcy poczty elektronicznej. Są to propozycje wykorzystujące opracowaną przez Microsoft technologię Sender ID oraz rozwiązanie do niej alternatywne stworzone przez America Online. Stwarza to użytkownikom szansę na wreszcie skuteczną walkę ze spamem.

O antyspamowym protokole firmy z Redmond pisaliśmy już w artykule "Microsoft nie wpuści poczty bez Sender-Id". Dokumenty IESG w zamierzeniach twórców mają być próbą wypracowania jakiegoś kompromisu między tym i innymi pomysłami. "IESG (Internet Engineering Steering Group, oddział IETF) nie wspiera żadnego z mechanizmów, publikacja ma na celu zachęcenie do dyskusji i dalszego eksperymentowania w tej dziedzinie" - podaje w oświadczeniu prasowym IETF.

Chociaż nie wiadomo jeszcze jak sprawdzają się te rozwiązania na dużą skalę, przedstawiciele IETF stwierdzili już, że mogą być istotną bronią w walce z niechcianą pocztą, dużo bardziej efektywną niż ograniczenia prawne, na przykład takie jak amerykańska ustawa Can-Spam.

Więcej informacji: Internet Engineering Task Force