Skuteczna ochrona przed phishingiem?

Niemiecki bank Postbank AG zapowiedział wprowadzenie systemu zabezpieczeń, które uniemożliwić mają "phisherom" przechwytywanie danych o transakcjach pieniężnych, wykonywanych przez internetowych klientów.

Postbank AG jest pierwszym bankiem na terenie Niemiec, oferującym swoim klientom "indeksowanie" transakcji i technologię iTAN. Do tej pory klienci banku, aby dokonać elektronicznej transakcji, musieli wpisać swój numer PIN oraz hasło (TAN) z listy przysłanej przez bank. Nowa metoda różni się tym od poprzedniej, że to bank wskazuje hasło, które klient powinien podać, by transakcja doszła do skutku. Każde, składające się z 5 cyfr, hasło jednorazowe, posiada swój numer indeksu wskazywany przez bank podczas dokonywania transakcji. Dodatkową ochronę zapewnić ma możliwość ustalenia limitu ilości pieniędzy jaka może być przesłana z ich konta przy użyciu Internetu. Według oświadczenia banku, procedury te, zapewnią skuteczną ochronę przed "phishingiem".

Postbank AG jest jednym z największych niemieckich banków. Z jego usług korzysta ponad 11 milionów klientów. 1,7 miliona z nich korzysta z bankowości on-line.