Skomputeryzowana elektrociepłownia

Firma Computer Service Support podpisała kontrakt z Elektrociepłowniami Warszawskimi w zakresie outsourcingu obsługi serwisowej oraz wsparcia użytkowników systemów informatycznych.

W ramach 5-letniej umowy, CSS zajmować się będzie ponadto inwentaryzacją oraz utrzymaniem bazy ewidencyjnej sprzętu i oprogramowania objętego opieką, zapewnieniem ciągłość pracy systemów IT oraz dostawą materiałów eksploatacyjnych.

CSS zapewni serwis dla ponad 1000 stanowisk roboczych (co przekłada się na ponad 1600 urządzeń różnych producentów oraz zainstalowanych na nich systemów i aplikacji), które znajdują się w pięciu głównych zakładach EW: Elektrociepłowni Kawęczyn, Elektrociepłowni Pruszków, Elektrociepłowni Siekierki, Elektrociepłowni Żerań oraz Ciepłowni Wola.

Ważnym elementem kontraktu jest przejęcie przez CSS specjalistów pracujących dotychczas w dziale serwisu EW.