Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Składka na Plusa

Akcjonariusze Polkomtela pożyczą operatorowi 500 milionów złotych na finansowanie inwestycji w telefonię trzeciej generacji UMTS. Przy okazji tej transakcji może dojść do zmiany układu sił wśród udziałowców.

Umowę o udzieleniu operatorowi sieci Plus GSM 500 mln zł pożyczki podpisali wszyscy jego akcjonariusze, czyli PKN Orlen (19,6%), KGHM Polska Miedź (19,6%), Vodafone (19,6%), Tele Danmark (19,6%), Polskie Sieci Elektroenergetyczne (16,05%), Węglokoks (4%), Tel-Energo (1,01%) oraz TelBank (0,50%). Pół miliarda złotych Polkomtel przeznaczy na finansowanie inwestycji w UMTS.

Polkomtel, tak jak Polska Telefonia Cyfrowa i Centertel, musi zapłacić za licencję na świadczenie usług UMTS 650 mln EUR, z czego 250 mln jeszcze w tym roku. Akcjonariusze będą partycypować w pożyczce proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Jednak według nieoficjalnych informacji w umowie zawarte są zapisy, zgodnie z którymi akcjonariusz, który nie wniesie swojej części do pożyczki nie weźmie później udziału w podniesieniu kapitału akcyjnego spółki.

Co to oznacza? Otóż mimo podpisania umowy o pożyczce takie firmy jak Orlen, czy PSE mogą nie wziąć w niej udziału. Orlen zapowiadał już chęć sprzedania akcji Polkomtela; prawdopodobnie analogiczne plany mają PSE. Gdyby tak się stało, to po podniesieniu kapitału Polkomtela procent posiadanych przez te firmy akcji zmaleje, a wzrośnie udział pozostałych akcjonariuszy, w tym zagranicznych takich jak Vodafone. Ten globalny operator telekomunikacyjny nie kryje swojego zainteresowania zwiększeniem zaangażowania w operatora sieci Plus GSM. Wycofanie się z udziału w pożyczce niektórych współwłaścicieli Polkomtela byłoby jednym ze sposobów na realizację tego planu.

Taki ruch jest nie na rękę skarbowi państwa. Nieoficjalnie mówi się o planach MSP dotyczących sprzedaży Polkomtela. Zmniejszenie wielkości pakietów akcji w posiadaniu polskich spółek spowoduje, że ich wartość będzie niższa. Przy ewentualnej odsprzedaży spowoduje to niższe wpływy do budżetu z tytułu podatku od tej transakcji.

A co ma ministerstwo do Polkomtela? Jest właścicielem 100% PSE oraz kontroluje spółki publiczne, czyli KGHM i Orlen. Te trzy firmy mają w sumie 55% akcji operatora. W ich władzach tych zasiadają osoby desygnowane przez ministerstwo skarbu i zbliżone do polityków AWS. Różnice polityczne mogły być jednym z powodów odwołania prezesa Polkomtela Władysława Bartoszewicza, nie kryjącego swych związków z kancelarią prezydenta i SLD. Stanowisko zwolnione przez Władysławie Bartoszewicza nie zostało do dziś obsadzone, gdyż zagraniczni i krajowi akcjonariusze nie zdołali znaleźć kandydata możliwego do zaakceptowania dla wszystkich udziałowców.

Jednym z nich był Jacek Bochenek, były szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, którego forsował resort skarbu. Jednak jego osoba nie znalazła uznania w wśród zagranicznych właścicieli. O wiele poważniejszym pretendentem do schedy po Władysławie Bartoszewiczu jest Andrzej Modrzejewski, prezes PKN Orlen. Według nieoficjalnych informacji miał on dojść do porozumienia z Vodafone w kwestii sprzedaży akcji Polkomtela i w zamian za to otrzymać fotel prezesa spółki.

Zmiany wśród akcjonariatu są więc wielce prawdopodobne, niezależnie od tego, czy wszyscy właściciele wezmą udział w podwyższeniu kapitału spółki.