Skazany za bloga

Okazuje się, że prowadzenie bloga może być dla twórcy wielce szkodliwe. Leonard Clark, jeden ze stacjonujących w Bagdadzie członków Gwardii Narodowej, został zdegradowany i ukarany grzywną za opublikowanie w swoim internetowym pamiętniku informacji zaklasyfikowanych jako niejawne.

Clark został oskarżony i skazany na podstawie dwóch artykułów amerykańskiego prawa wojskowego, zakazujących upubliczniania informacji na temat ruchów bądź pozycji wojsk oraz ujawniania strategii armii. Rzeczniczka prasowego centrum informacyjnego w Iraku, Flora Lee, potwierdziła, że doszło do złamania przepisów, nie sprecyzowała jednak, które fragmenty bloga wzburzyły amerykańską administrację. Leonard Clark został zdegradowany do stopnia szeregowca i w ciągu dwóch miesięcy musi zapłacić armii grzywnę w wysokości 1640 USD.

Witryna, na której blogował Clark, została wczoraj zamknięta przez administratora. W tej chwili znaleźć na niej możemy jedynie odnośniki do innych żołnierskich pamiętników i wyjaśnienie, dlaczego doszło do jej zamknięcia. Wcześniej, administrator poinformował, iż Clarkowi nakazano milczenie, wróci jednak do pisania jak tylko zakończy służbę.