Skarb Państwa: oferta France Telecom nas nie zadowala

Ministerstwo Skarbu Państwo uznało za niesatysfakcjonującą ofertę France Telecom, którą złożył francuski operator, by wykupić 3,87% Telekomunikacji Polskiej.

Informację podajemy za PAP. Jacek Socha, minister skarbu zaznaczył, że przedstawiona Skarbowi Państwa oferta odkupienia pozostałych akcji TPSA przez francuską spółkę nie spełniła oczekiwań ministerstwa.

Jak wcześniej ustalono, SP miał sprzedać akcje TPSA po cenie wyższej niż rynkowa, a to z tego względu, że po ich wykupieniu France Telecom uzyska pakiet większościowy bez konieczności ogłaszania wezwania.

W tej chwili France Telecom posiada 47,5% udziałów w TPSA. Zaangażowanie francuskiego operatora w polską spółkę zwiększyło się po tym, jak odkupił on 3,75% akcji od Kulczyk Holding.

Ministerstwo Skarbu Państwa podtrzymuje jednak chęć sprzedaży własnego pakietu akcji TPSA francuskiemu operatorowi. Czeka jednak na atrakcyjniejszą ofertę.