Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Skandynawska fuzja

Szwedzki operator Telia oraz fińska Sonera ogłosiły kalendarz połączenia firm. W wyniku fuzji powstanie największy koncern telekomunikacyjny w Skandynawii i regionie Morza Bałtyckiego.

Połączony koncern będzie miał nazwę TeliaSonera. W macierzystych krajach firm zostaną jednak utrzymane nazwy Telia i Sonera.

Jeśli chodzi o liczbę abonentów, TeliaSonera będzie największym operatorem sieci komórkowej w Szwecji i Finlandii, drugim w Norwegii oraz czwartym w Danii. TeliaSonera będzie realizowała strategię wzrostu na rynkach skandynawskich, rozwijając jednocześnie działalność na tych rynkach Europy i Azji, które zagwarantują zwrot ponoszonych inwestycji.

Zasady fuzji zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską oraz urzędy odpowiedzialne za ochronę konkurencji w Rosji, Estonii, na Litwie i Łotwie.

Pierwsze notowanie akcji nowego koncernu na amerykańskiej giełdzie Nasdaq zaplanowano na 2 grudnia br.