Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Skąd się biorą różnice między wynikami gemiusTraffic a Megapanel PBI/Gemius?

Na blogu firmy Gemius pojawił się wpis Małgorzaty Wołejko, kierownika Działu Badania Panelowego, w którym wyjaśnia, skąd biorą się różnice w liczbie odsłon pomiędzy badaniem Megapanel PBI/Gemius a gemius Traffic, które często dziwią naszych czytelników.

Małgorzata Wołejko wymienia kilka możliwych powodów rozróżniając węzły audytowane i nieaudytowane:

Przyczyny dla węzłów audytowanych:

- w pliku wyników badania Megapanel PBI/Gemius pokazywane są tylko odsłony pochodzące z Polski, a w badaniu gemiusTraffic w podstawowym widoku pokazywane są wszystkie odsłony, w tym wykonane przez internautów spoza obszaru danego kraju.

- w wynikach badania Megapanel PBI/Gemius pokazywane są wyniki dla konkretnych domen, a w przypadku gemiusTraffic skrypt o konkretnym identyfikatorze może być wklejony na wiele stron z różnymi domenami. Nie ma też gwarancji, że skrypt w badaniu gemiusTraffic zostanie wklejony przez właściciela witryny poprawnie oraz na wszystkie strony z konkretnej domeny.

- w przypadku stron audytowanych zawierających automatyczne odświeżanie (np. strony z wykresami giełdowymi) w wynikach Megapanel PBI/Gemius odsłony na danej stronie zazwyczaj są zastępowane przez liczbę wizyt, dlatego dla takich stron liczba odsłon nie będzie się zgadzać z liczbą odsłon w badaniu gemiusTraffic.

Różnice dla węzłów nieaudytowanych:

Najczęstszą przyczyną jest fakt, że właściciele witryny porównują statystyki na koncie gemiusTraffic dla danej witryny z danymi z Megapanelu dla węzła, który nie był poddany audytowi. Metodologia obliczenia wyników witryn nieaudytowanych oraz wyniki audytu site-centric (odpowiadających wynikom badania gemiusTraffic) są różne - wyniki witryn nieaudytowanych są obliczane na podstawie próby panelowej i są jedynie oszacowaniem rzeczywistej wielkości liczby odsłon generowanych na danej witrynie, więc należy się liczyć z pewnym marginesem błędu.

Więcej na blog.gemius.pl