Skąd się biorą różnice między wynikami gemiusTraffic a Megapanel PBI/Gemius?

Na blogu firmy Gemius pojawił się wpis Małgorzaty Wołejko, kierownika Działu Badania Panelowego, w którym wyjaśnia, skąd biorą się różnice w liczbie odsłon pomiędzy badaniem Megapanel PBI/Gemius a gemius Traffic, które często dziwią naszych czytelników.

Małgorzata Wołejko wymienia kilka możliwych powodów rozróżniając węzły audytowane i nieaudytowane:

Przyczyny dla węzłów audytowanych:

- w pliku wyników badania Megapanel PBI/Gemius pokazywane są tylko odsłony pochodzące z Polski, a w badaniu gemiusTraffic w podstawowym widoku pokazywane są wszystkie odsłony, w tym wykonane przez internautów spoza obszaru danego kraju.

- w wynikach badania Megapanel PBI/Gemius pokazywane są wyniki dla konkretnych domen, a w przypadku gemiusTraffic skrypt o konkretnym identyfikatorze może być wklejony na wiele stron z różnymi domenami. Nie ma też gwarancji, że skrypt w badaniu gemiusTraffic zostanie wklejony przez właściciela witryny poprawnie oraz na wszystkie strony z konkretnej domeny.

- w przypadku stron audytowanych zawierających automatyczne odświeżanie (np. strony z wykresami giełdowymi) w wynikach Megapanel PBI/Gemius odsłony na danej stronie zazwyczaj są zastępowane przez liczbę wizyt, dlatego dla takich stron liczba odsłon nie będzie się zgadzać z liczbą odsłon w badaniu gemiusTraffic.

Różnice dla węzłów nieaudytowanych:

Najczęstszą przyczyną jest fakt, że właściciele witryny porównują statystyki na koncie gemiusTraffic dla danej witryny z danymi z Megapanelu dla węzła, który nie był poddany audytowi. Metodologia obliczenia wyników witryn nieaudytowanych oraz wyniki audytu site-centric (odpowiadających wynikom badania gemiusTraffic) są różne - wyniki witryn nieaudytowanych są obliczane na podstawie próby panelowej i są jedynie oszacowaniem rzeczywistej wielkości liczby odsłon generowanych na danej witrynie, więc należy się liczyć z pewnym marginesem błędu.

Więcej na blog.gemius.pl