Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Skąd internautów ród

Największa część internautów to mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, ale największe upowszechnienie Internetu odnotowuje się na północ od USA – w Kanadzie.

Według raportu przedstawionego przez Ipsos-Insight, największy odsetek internautów wśród dorosłych ma na świecie Kanada. W Sieci przynajmniej raz w miesiącu buszuje 71% dorosłych mieszkańców Kraju Klonowego Liścia. Kolejne miejsca zajmują Korea Południowa – 70% internautów wśród dorosłych mieszkańców, Stany Zjednoczone – 68% i Japonia – 65%.

Najwyżej w tym rankingu sklasyfikowany kraj europejski to Niemcy, gdzie Ipsos szacuje populację internautów na 60% dorosłych. W Wielkiej Brytanii odsetek ten oszacowano na 54%, we Francji – na 43%. Dla porównania wśród mieszkańców chińskich miast odsetek ten sięga 41%, obszarów zurbanizowanych Meksyku – 37%, Brazylii – 21%, Indii – 19%, a Rosji – 10%.

Najwięcej internautów w liczbach bezwzględnych mają według Ipsos nadal Stany Zjednoczone – 128 mln, wobec 56 mln w Japonii, 39 mln w Niemczech, 23 mln w Korei Południowej, 23 mln w Wielkiej Brytanii i 18 we Francji. Warto przypomnieć, że niedawno sami Chińczycy ogłosili, że pod względem liczby internautów na świecie ustępują już tylko Stanom Zjednoczonym -http://www.internetstandard.com.pl/news/62961.html .

W 2003 roku z grona badanych państw największy przyrost liczby dorosłych internautów odnotowały NIemcy – 40%, przed Japonią – 38% i obszarem miejskim Chin – 37%.

Badanie Ipsos objęło 7100 osób w 13 regionach na świecie.