Skąd internautów ród

Największa część internautów to mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, ale największe upowszechnienie Internetu odnotowuje się na północ od USA – w Kanadzie.

Według raportu przedstawionego przez Ipsos-Insight, największy odsetek internautów wśród dorosłych ma na świecie Kanada. W Sieci przynajmniej raz w miesiącu buszuje 71% dorosłych mieszkańców Kraju Klonowego Liścia. Kolejne miejsca zajmują Korea Południowa – 70% internautów wśród dorosłych mieszkańców, Stany Zjednoczone – 68% i Japonia – 65%.

Najwyżej w tym rankingu sklasyfikowany kraj europejski to Niemcy, gdzie Ipsos szacuje populację internautów na 60% dorosłych. W Wielkiej Brytanii odsetek ten oszacowano na 54%, we Francji – na 43%. Dla porównania wśród mieszkańców chińskich miast odsetek ten sięga 41%, obszarów zurbanizowanych Meksyku – 37%, Brazylii – 21%, Indii – 19%, a Rosji – 10%.

Najwięcej internautów w liczbach bezwzględnych mają według Ipsos nadal Stany Zjednoczone – 128 mln, wobec 56 mln w Japonii, 39 mln w Niemczech, 23 mln w Korei Południowej, 23 mln w Wielkiej Brytanii i 18 we Francji. Warto przypomnieć, że niedawno sami Chińczycy ogłosili, że pod względem liczby internautów na świecie ustępują już tylko Stanom Zjednoczonym -http://www.internetstandard.com.pl/news/62961.html .

W 2003 roku z grona badanych państw największy przyrost liczby dorosłych internautów odnotowały NIemcy – 40%, przed Japonią – 38% i obszarem miejskim Chin – 37%.

Badanie Ipsos objęło 7100 osób w 13 regionach na świecie.