Siemens współpracuje z TP S.A.

Telekomunikacja Polska SA i Siemens Sp. z o.o. zawarły ramową umowę o współpracy badawczej w zakresie rozwiązań technologicznych.

Telekomunikacja Polska SA i Siemens Sp. z o.o. zawarły ramową umowę o współpracy badawczej. Porozumienie obejmuje wspólne badania i rozwój systemów telekomunikacyjnych PSTN, ATM i IP, współpracę w zakresie badań certyfikacyjnych oraz wymianę informacji dotyczącej kierunków i rozwoju technologii firmy Siemens, w kontekście oczekiwań Centrum Badawczo-Rozwojowego TP SA.