Siemens stracił 489 mln EUR

Takim wynikiem netto zakończył Siemens drugi kwartał bieżącego roku. Przyczyną jest słabość rynku telekomunikacyjnego i informatycznego.

Zarząd Siemensa tłumaczy pogorszenie wyników osłabieniem rynkowego popytu na produkty koncernu. Zaostrzająca się konkurencja spowodowała, że mimo wzrostu wartości sprzedaży o 19% (do 21 mld EUR), koncern zakończył swój trzeci kwartał roku obrachunkowego 489 mln EUR straty netto. Największy udział miały w tym działy produkujące na potrzeby rynku telekomunikacyjnego i informatycznego - ujemny wynik EBITA wyniósł dla nich ok. 1,5 mld EUR. Po 9 miesiącach roku obrachunkowego Siemens obniżył zysk operacyjny z 1,4 mld EUR do 652 mln EUR. Zarząd rozważa korektę długoterminowej prognozy wyników finansowych.

489 mln EUR straty Siemensa nie zawiera wyników należącego w 51% do niego producenta mikroelektroniki Infineona. Firma ta poinformowała o 371 mln EUR straty w kwartale zakończonym 30 czerwca z powodu zmniejszającego się popytu na jej produkty w sektorze producentów komputerów osobistych i telefonów komórkowych. Infineon planuje zmniejszenie zatrudnienia o 15%, czyli o ok. 5 tys. miejsc pracy.