Sieciowy pesymizm

Instytut Badania Opinii i Rynku Pentor przedstawił wyniki drugiego pomiaru koniunktury internetowej.

Wyniki badania wskazują na zdecydowane pogorszenie nastrojów u przedsiębiorców internetowych. Indeks ogólnego klimatu koniunktury osiągnął wartość 40,6 punktu (w skali od -100 do +100). Jest to wynik gorszy niż w poprzednich miesiącach. Sytuację rynkową najgorzej oceniają sklepy internetowe, gdzie wskaźnik oceny wyniósł jedynie 17,3 punktu. Najwyższą wartość wskaźnik osiągnął w grupie portali - 50,7 pkt.

Tylko 42% badanych oceniło ogólną sytuację ekonomiczną swojej firmy jako dobrą, 53% - jako zadowalającą, 5% - jako złą. W poprzednich miesiącach żadna z firm nie oceniła źle swojej sytuacji.

W stosunku do poprzedniego miesiąca 38% badanych firm zanotowało wzrost popytu, a 7% jego spadek. 41% badanych stwierdziła, że wartość transakcji wzrosła, a zdaniem 45% - pozostała bez zmian. Trzy czwarte przedsiębiorstw uznała, że ich zdolność do regulowania zobowiązań nie zmieniła się w porównaniu z poprzednim miesiącem. Liczba należności przeterminowanych wzrosła głównie w portalach (20%) oraz wśród twórców stron WWW (23%).

W co czwartej, spośród badanych spółek internetowych liczba pracowników wzrosła. Prawie co drugi badany brał w ciągu ostatniego roku udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje zawodowe.

57% badanych firm zanotowało wzrost aktywności na stronach WWW, dotyczył on głównie zwiększonej liczby wizyt na stronie (66%), w mniejszym stopniu zaś czasu spędzonego na oglądaniu witryny (36%).

Ogólny wskaźnik inwestycji spadł z 51,5% do 28,3% w porównaniu z poprzednim miesiącem.

W badaniu, wykonanym na zlecenie Business Press uczestniczyło 101 respondentów, zajmujących kierownicze stanowiska w firmach nowej gospodarki. Firmy zostały podzielone na 4 kategorie: portale, dostawców Internetu i technologii, sklepy internetowe oraz twórców stron WWW i agencje reklamowe.