Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Sieciowa biblioteka

Online Library Application (OLA) jest działającym w oparciu o przeglądarkę internetową systemem do zarządzania bazą danych niewielkich bibliotek, liczących od kilkuset do kilku tysięcy pozycji.

Aplikacja umożliwia wszystkim użykownikom sieci Internet na zdalne przeglądanie zasobów biblioteki, zaś zarejestrowanym użytkownikom na dodawanie i aktualizowanie materiałów, a także archiwizowanie danych.

W bazie można tworzyć rekordy dla różnego rodzaju zasobów, m.in. książek, gazet, kaset, płyt, każdy rekord może posiadać również bardzo szczegółowy opis. System stworzony został z myślą o organizacjach typu non-profit, którym pomagać miał w zarządzaniu ich zasobami.

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by korzystały z niego i inne instytucje, jako że program rozprowadzany jest na licencji GNU GPL, wymaga jedynie dostępu do bazy danych i języka PHP, można go również łatwo dostosować do swoich potrzeb. W najnowszej wersji OLA 2.10 poprawiono kilka błędów z poprzednich wydań, proces instalacji przebiega szybciej, łatwiejsza jest konfiguracja, usprawniono nawigację, głównie na stronie z wynikami wyszukiwania, a także poprawiono opcję raportowania o błędach.

Więcej informacji

http://ola.sourceforge.net/