Sieć w cieniu

Telekomunikacja Polska miesięcznie odnotowuje kilkanaście milionów połączeń przez publiczny numer dostępowy. Największe nasilenie jest notowane po godzinie 7.00 i po godzinie 22.00. Średnio "rozmowa" trwa 10-20 minut.

Telekomunikacja Polska miesięcznie odnotowuje kilkanaście milionów połączeń przez publiczny numer dostępowy. Największe nasilenie jest notowane po godzinie 7.00 i po godzinie 22.00. Średnio "rozmowa" trwa 10-20 minut.

Na rynku połączeń z Internetem panuje pesymizm - ceny skutecznie odstraszają przedsiębiorców. I tak zapewne będzie do czasu, aż pojawi się konkurencja dla Telekomunikacji Polskiej SA.

W dobie, gdy inżynierowie od telekomunikacji opracowują, a firmy telekomunikacyjne wdrażają coraz szybsze i niezawodne sposoby

łączenia się z Internetem, ponad połowa polskich przedsiębiorstw łączy się z Siecią za pomocą modemów i publicznego numeru dostępowego. Są to bardziej popularne sposoby niż korzystanie ze stałych łączy - znacznie lepszych, ale też zdecydowanie droższych. Niestety, nie zapowiada się, by w najbliższym czasie firmy uzyskały stabilny i tani dostęp do Sieci na skalę masową.

Badania na temat wykorzystywania Internetu w polskich firmach, przeprowadzone przez firmę ARC Rynek i Opinia, wykazały, że 53,6% przedsiębiorstw do połączenia się z Siecią używa modemu bądź korzysta z ogólnopolskiego numeru dostępowego 020 21 22. Tylko jedna piąta badanych firm używa łącza stałego.

"Ten sposób jest najprostszy, a jednocześnie najtańszy, pod warunkiem że korzystamy z Internetu naprawdę rzadko" - mówi Janusz Sznajder z Formus Polska, jednego z dostawców usług podłączenia do Sieci. Rzeczywiście, podłączenie na zasadzie dial-up, czyli wybierania przez modem numeru dostępowego providera, najczęściej TP SA, nie wymaga inwestycji - oprócz kupna komputera, modemu, linii telefonicznej i zasobów finansowych na regulowanie rachunków.

Wówczas opłatę uiszcza się tylko za połączenie lokalne: 33 groszy brutto za 3 minuty w godzinach szczytu, poza szczytem impulsy są naliczane co 6 minut. Numery dostępowe oferują także inni dostawcy usług internetowych. Pobierają oni jednak dodatkową opłatę - zwykle kilkadziesiąt złotych miesięcznie - a jedyną korzyścią tej oferty jest nieco szybsza transmisja danych.