Sieć w cieniu

Tymczasem Telekomunikacja Polska miesięcznie odnotowuje kilkanaście milionów połączeń przez publiczny numer dostępowy. Największe nasilenie jest notowane po godzinie 7.00 (wtedy to rozpoczyna się dzień pracy w wielu firmach) i po godzinie 22.00 (kiedy połączenie jest dwukrotnie tańsze i internauci łączą się z telefonów domowych). Średnio "rozmowa" trwa 10-20 minut. Nie ma możliwości obliczenia wpływów płynących do TP SA tytułem surfowania przez modem z pracy. "Podłączam swój komputer do Internetu po przyjściu do pracy, odłączam, gdy wychodzę" - mówi pracownik jednego z biur, wykorzystujący dial-up. Pracodawca średnio ponosi koszt ok. 1100 zł miesięcznie, jeśli taki pracownik w ciągu dnia jest w pracy podłączony do Sieci. Tyle miesięcznie kosztuje stałe łącze o niewielkiej przepustowości, do którego można podpiąć kilka komputerów. Warto dodać, że pracownik korzystający z modemu cały ten czas blokuje linię telefoniczną, co powoduje konieczność używania drugiej i podraża koszty. Nic więc dziwnego, że aby obniżyć koszty, prawie połowa, bo 48,9% przedsiębiorców, spędza "w Internecie" mniej niż 20 godzin miesięcznie. Według danych Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym Krajowej Izby Gospodarczej (KIG), miesięczny koszt połączeń wynosi mniej niż 500 zł.

Dial-up, jako sposób łączenia się z Internetem, sprawia, że w przedsiębiorstwach z Sieci korzysta mniej niż połowa pracowników. W 43% firm dostęp do Internetu ma mniej niż jedna czwarta zatrudnionych. Wysokie koszty ograniczają więc dostępność Sieci. "Nie można powiedzieć, że firma jest podłączona do Internetu, jeśli w praktyce taką możliwość ma może pięciu pracowników" - mówi przedstawiciel Formusa. Mała dostępność Sieci i wysokie koszty połączenia wpływają na to, że około 40% badanych przez ARC Rynek i Opinię używa Internetu do prowadzenia korespondencji przez pocztę elektroniczną, tylko 17,5% - do zdobywania informacji i zaledwie 12,8% - do sprzedaży towarów lub usług.

Przyczyną tego stanu, który faktycznie blokuje rozwój Internetu w firmach, jest wysoka - jak na małe przedsiębiorstwo - cena za łącze stałe.

Oczywiście, ten sposób ma znaczną przewagę nad połączeniem przez zwykłą linię telefoniczną - zapewnia szybszą transmisję danych (dial-up to najwyżej kilkadziesiąt kb/s, zaś przeciętne łącze kilkaset), połączenie jest stabilne (nie jest obciążone wielotysięczną rzeszą klientów), opłata jest stała, niezależna od czasu korzystania. Niestety, koszt ten wynosi co najmniej tysiąc złotych za instalację i minimum kilkaset złotych - abonament miesięczny. A są to tylko ceny minimalne.