Sieć rozległa resortu sprawiedliwości to nowe e-usługi dla obywateli

Dzięki niej firmy i osoby prywatne zyskały bowiem łatwy dostęp do różnych rejestrów sądowych, m.in. Księgi Wieczystej, KRS, czy Rejestru Zastawów.

Sieć dla Ministerstwa Sprawiedliwości zbudowało konsorcjum firm Exatel i Telekomunikacji Kolejowej. Łączy ona 327 lokalizacji w Polsce. Sieć bazuje na rozwiązaniu VPN MPLS. "Wybraliśmy je, gdyż zależało nam na jak najszybszym wdrożeniu rozległej sieci z uwagi na konieczność ułatwienia dostępu do rejestrów państwowych, przyspieszenia procesu pozyskiwania informacji oraz obniżenia kosztów zarówno firm, jak i obywateli naszego Państwa" - mówi Jarosław Paszke, dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych resortu sprawiedliwości.

Przetarg na budowę sieci WAN na potrzeby teletransmisyjnej obsługi centralnych rejestrów sądowych - Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Rejestru Zastawów (RZ), Nowej Księgi Wieczystej (NKW), jednostek Biura do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego (BMSiG) - został ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości latem 2008 r. Od momentu jego ogłoszenia do całkowitego zrealizowania przedsięwzięcia upłynęło dziewięć miesięcy.

Usługa została zrealizowana w oparciu o łącza transmisji danych i zestawione kanały VPN. Łączna wartość kontraktu wyniosła ponad 33 mln zł brutto.

Z kolei Ministerstwo Finansów rozpoczyna duży projekt związany z konsolidacją i centralizacją systemów celnych i podatkowych.