Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Sieć rozległa resortu sprawiedliwości to nowe e-usługi dla obywateli

Dzięki niej firmy i osoby prywatne zyskały bowiem łatwy dostęp do różnych rejestrów sądowych, m.in. Księgi Wieczystej, KRS, czy Rejestru Zastawów.

Sieć dla Ministerstwa Sprawiedliwości zbudowało konsorcjum firm Exatel i Telekomunikacji Kolejowej. Łączy ona 327 lokalizacji w Polsce. Sieć bazuje na rozwiązaniu VPN MPLS. "Wybraliśmy je, gdyż zależało nam na jak najszybszym wdrożeniu rozległej sieci z uwagi na konieczność ułatwienia dostępu do rejestrów państwowych, przyspieszenia procesu pozyskiwania informacji oraz obniżenia kosztów zarówno firm, jak i obywateli naszego Państwa" - mówi Jarosław Paszke, dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych resortu sprawiedliwości.

Przetarg na budowę sieci WAN na potrzeby teletransmisyjnej obsługi centralnych rejestrów sądowych - Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Rejestru Zastawów (RZ), Nowej Księgi Wieczystej (NKW), jednostek Biura do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego (BMSiG) - został ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości latem 2008 r. Od momentu jego ogłoszenia do całkowitego zrealizowania przedsięwzięcia upłynęło dziewięć miesięcy.

Usługa została zrealizowana w oparciu o łącza transmisji danych i zestawione kanały VPN. Łączna wartość kontraktu wyniosła ponad 33 mln zł brutto.

Z kolei Ministerstwo Finansów rozpoczyna duży projekt związany z konsolidacją i centralizacją systemów celnych i podatkowych.