Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Sieć TPSA pod lupą

Konfiguracja urządzeń, obsługujących łącza TPSA do światowych zasobów internetu znalazła się pod obserwacją - biegły sądowy z zakresu informatyki, komornik oraz asesor wyznaczeni przez sąd rejonowy w Warszawie zbadali, jak funkcjonuje centrum systemów teleinformatycznych TPSA. Kontrola związana jest ze zgłaszanym już wielokrotnie problemem ograniczania przez operatora ruchu z zagranicy.

Informacje podajemy za "Pulsem Biznesu". Przypomnijmy, że na zbyt wygórowane ceny dostępu do sieci TPNet skarżyli się już dawno temu dostawy internetu i portale. Słowa rozżalenia pojawiały się również w momentach, gdy operator ograniczał ruch firmie, która zdecydowała się na korzystanie z zagranicznych łączy. W ramach protestu przeciwko takim praktykom operatorzy i portale zawiązały wspólną koalicję (więcej o tym wydarzeniu tutaj ). To jednak nie wpłynęło na zmianę działań TPSA.

W związku z tym jeden z portali - o2.pl - postanowił złożyć wniosek do sądu, na mocy którego biegli mogli zbadać sposób funkcjonowania łączy operatora. Tym samym w centrum telekomunikacyjnym TPSA pojawił się biegły sądowy z zakresu informatyki, by wykonać kopię konfiguracji urządzeń obsługujących ruch zagraniczny.

Zebrane materiały mają zostać przedstawione Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie dostępu do sieci TPNET.

Portale mają nadzieję, że UOKiK wyda TPSA zakaz blokowania ruchu.