Serwisy społecznościowe w firmach: przydatne, choć niebezpieczne

Choć polityka firm wobec korzystania z serwisów społecznościowych przez pracowników była do tej pory różna, to według ocen firmy Gartner, znajdą one miejsce w systemach komunikacyjnych, z których korzystają firmy.

Liczący ponad 300 mln użytkowników Facebook czy ponad 50 mln Twitter coraz częściej są postrzegane przez pracodawców jako cenne kanały komunikacji wewnętrznej, ale też jako kanały komunikacji marketingowej. Znaczenie serwisów tego typu ma nadal rosnąć - według badań firmy Gartner już za cztery lata będą pełnić podstawową rolę w komunikacji dla 20 proc. firm. Świetlana przyszłość czeka także mikroblogi, szacunki tej same firmy mówią aż o 50 proc. przedsiębiorstw, które za dwa lata będą korzystać z nich jako dodatkowego kanału komunikacji wewnętrznej.

Jednak serwisy społecznościowe są też zagrożeniem dla bezpieczeństwa danych firmowych. Korzystający z serwisów tego rodzaju pracownicy udostępniają na nich różne informacje, które nierzadko są przez nich stosowane w charakterze haseł do firmowych komputerów. Mogą to być np. nazwiska panieńskie, czy imiona domowych zwierząt. Osobnym zagrożeniem są różne aplikacje, które przestępcy umieszczają na Facebooku, których celem jest kradzież danych.

"Ludzie udostępniają informacje o sobie w Internecie bez zastanowienia - czasem publikują w sieci informacje, które nie powinny się tam znaleźć. Obserwujemy gwałtowny rozwój technologii umożliwiających dzielenie się informacjami przy jednoczesnym braku wystarczającej edukacji na temat tego, jakim rodzajem informacji powinno się dzielić" - powiedział Herbert Thompson, profesor Wydziału Informatyki Uniwersytetu Columbia.

Zdaniem Rogera Thompsona, głównego specjalisty ds. badań w AVG Technologies, potencjalne niebezpieczeństwo serwisów społecznościowych związane jest z ich przyjaznością dla użytkownika, sprawiającą, że ludzie chętnie z nich korzystają.

Brakuje polityk bezpieczeństwa

Zanim jednak firmy nauczą się efektywnie korzystać z możliwości, jakie stwarzają sieci społecznościowe, muszą je dostrzec. Z badań przeprowadzonych przez hiszpańską IESE Business School, angielską Henley Business School i amerykański Rochester Institute of Technology wynika bowiem, że sześć na siedem firm nie ma wypracowanej oficjalnej polityki korzystania z portali społecznościowych w firmie. Jej przygotowanie umożliwi nie tylko skuteczniejsze skorzystanie z możliwości serwisów społecznościowych, ale także zwiększy bezpieczeństwo związane choćby z groźbą wycieku ważnych danych z firmy.

Przeszkodą w chronieniu danych są często niewystarczające środki przeznaczone przez firmę na ten cel. Przeprowadzone w 2009 r. badania amerykańskiej National Cyber Security Alliance wykazały, że aż 86 proc. firm nie zatrudnia pracownika, który zarządzał by bezpieczeństwem w firmie. Natomiast 66 proc. firm umożliwiało swoim pracownikom na korzystanie z firmowych komputerów zawierających ważne dane poza siedzibą firmy.

Więcej informacji: Blog Rogera Thompsona.