Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Serwisy finansowe "wystawiają" swoich klientów

Złe wieści dla użytkowników internetowych serwisów finansowych. Według badania przeprowadzonego przez Next Generation Security, dziewięć na dziesięć witryn świadczących usługi finansowe umożliwia kradzież pieniędzy i danych swoich użytkowników.

Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy ponad 90% wszystkich stron internetowych oferujących usługi finansowe miało błędy w zabezpieczeniach lub błędy w procedurach - stwierdza raport Next Generation Security. W wyliczeniu tym uwzględniono błędy, które łatwo mogły lub wręcz zostały wykorzystane do tzw. phishingu, czyli podstępnego wyciągnięcia od klientów owych serwisów informacji o karcie kredytowej czy dostępie do rachunku, poprzez podrabiane na wzór oryginalnej korespondencji usługodawców e-maile i witryny WWW. Raport nie podaje szacunków, na jaką kwotę "złowieni" w ten sposób klienci serwisów finansowych mogli zostać okradzeni.

Co więcej, około 30% zagrożonych aplikacji mogło być wykorzystanych do pobrania poufnych informacji o kliencie z niewidocznych, wewnętrznych baz danych wykorzystywanych przez serwis.