Serwis o internetowych trendach w Europie Środkowej i Wschodniej

Nowy serwis stworzony przez firmę Gemius, która dotychczas udostępniała oddzielnie wyniki dla czterech krajów naszego regionu Europy, umożliwia ich porównywanie w jedym serwisie według kilku danych: liczby akceptowanych cookie, rodzajów przeglądarki, systemów operacyjnych czy najpowszechniej stosowanych rozdzielczości monitorów.

Anglojęzyczny serwis www.rankingcee.com poświęcony jest internetowym trendom w Polsce, Czechach, na Litwie i na Ukrainie.

W ubiegłym roku firma Gemius rozpoczęła prezentację danych pochodzących z poszczególnych państw objętych działalnością firmy, w kolejno udostępnianych serwisach: www.ranking.lt, www.rankings.cz oraz www.ranking.com.ua. Serwisy te stanowią odpowiedniki witryny www.ranking.pl zawierającej przegląd statystyk internetu w naszym kraju.

Obecnie użytkownicy sieci mogą znaleźć komplet bieżących danych dotyczących większej liczby państw, w których prowadzone jest badanie gemiusTraffic.

Serwis rankingcee.com umożliwia subskrypcję elektronicznego dwutygodnika, podającego najnowsze wiadomości i ciekawostki związane z rozwojem internetu w krajach objętych badaniem.

Niebawem obok statystyk z czterech wymienionych krajów, pojawią się dane z kolejnych państw, w których realizowane jest badanie gemiusTraffic. Nawiązanie współpracy ze słoweńską firmą badawczą CATI dało początek ekspansji Gemius w regionie Adriatyku. Badanie gemiusTraffic wprowadzane jest obecnie w Słowenii i Chorwacji. Gemius umacnia również swoją pozycję na zdobytych już rynkach, w tym na Węgrzech.

Porównanie danych z różnych państw jest możliwe dzięki zastosowaniu ujednoliconej metodologii badawczej gemiusTraffic.

Serwis jest dostępny pod adresem rankingcee.com .