Sekcja rekomendacje na IABpolska.pl

Na oficjalnej stronie internetowej stowarzyszenia IAB pojawiła się sekcja "rekomendacje", gdzie znaleźć można zalecaną przez IAB ścieżkę przetargu na usługi interaktywne, wraz z towarzyszącymi jej dokumentami przetargowymi, oraz dokument dobrych praktyk e-mail marketingu.

Dokumenty przedstawione w sekcji dotyczą różnych sfer marketingu internetowego. "Celem opracowania zasad przetargowych było pogodzenie oczekiwań działów marketingu firm-klientów z możliwościami firm-agencji uczestniczących w przetargach. By obie strony wiedziały według jakich zasad toczy się gra i jaka jest nagroda dla zwycięzcy. - czytamy na blogu IAB.

Dokument dobrych praktyk e-mail marketingu kierowany jest zaś do firm oferujących i wykorzystujących e-mail marketing w działaniach promocyjnych i określa m.in. procedury dopisywania i wypisywania odbiorców z list mailingowych, definiuje wskaźniki skuteczności kampanii newsletterowych i mailingowych. Przyczynić ma się on do zwiększenia zaufania do poczty elektronicznej jako medium.

Wkrótce mają pojawić się kolejne dokumenty.

Źródło: blogiab.pl