Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Sejm zajmuje się sprawą 22% stawki VAT na internet

Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie przyjętego przez rząd projektu nowelizacji ustawy o VAT, zgodnie z którą podatek na usługi internetowe ma wynosić 22% od 1 stycznia przyszłego roku. Jeżeli projekt zostanie przegłosowany, możemy spodziewać się podwyżki cen dostępu do sieci.

Informację podajemy za PAP. Po pierwszym czytaniu projektu nowelizacji ustawy o VAT (dotyczy ona nie tylko poprawek w kwestii podatku na internet, ale również zasad opodatkowania dostaw energii elektrycznej i gazu) wszystkie kluby polityczne opowiedziały się za skierowaniem ustawy do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

Nowelizacja ustawy została przyjęta wcześniej przez rząd. Jeśli zostanie zatwierdzona przez Sejm, od 1 stycznia 2005 roku podatek VAT na internet będzie wynosił 22% (w tej chwili użytkownicy końcowi i instytucje edukacyjne są zwolnieni z VAT-u).

Obecny projekt przewiduje zachowanie preferencji dla placówek oświatowych.

Wiceminister finansów Jarosław Neneman twierdzi, że internauci nie stracą na wprowadzeniu 22% VAT-u na internet z tego względu, że ustawa o podatku dochodowym PIT wprowadza ulgę pozwalającą na odliczenie od podatku do 760 zł rocznie z tytułu korzystania z sieci (aby móc zastosować ulgę, należy przedstawić stosowne faktury). Pojawiło się jednak już wiele głosów wskazujących na krótkowzroczność takiego rozwiązania.

Rząd liczy na to, że podwyżka podatku przyczyni się do zwiększenia dochodów budżetu państwa o 200 mln zł.