Science2Business - inkubator dla innowacyjnych

Technologie informatyczne i mobilne, biotechnologia, telemedycyna i energia odnawialna to branże, w których działa nowy inkubator innowacyjności Science2Bussiness. Powstałe przy inkubatorze firmy liczyć mogą na wsparcie ekspertów, zaplecze do testów i badań oraz pomoc finansową w wysokości do 200 tys. EURO.

Celem nowo powstałego inkubatora Science2Business jest służenie pomocą polskim naukowcom, inżynierom i pomysłodawcom w komercjalizacji pomysłów, ochronie własności intelektualnej, a także budowaniu firm, które mają czerpać zyski z innowacji. Inkubator promowany hasłem "Od pomysłu do przemysłu" specjalizuje się w branżach technologii informatycznych i mobilnych, a także biotechnologii i telemedycynie oraz w energii odnawialnej.

Wsparcie, które Science2Business oferuje naukowcom i pomysłodawcom to m.in. ocena możliwości komercjalizacji pomysłów i ich potencjału rynkowego, a także ochrona własności intelektualnej i przemysłowej. Autorzy innowacji otrzymają dostęp do infrastruktury umożliwiającej testy i prototypowanie oraz do sieci ekspertów branżowych. Istotną pomocą jest również tworzona w ramach inkubatora strategia komercjalizacji i wdrożenia poszczególnych projektów, a co za tym idzie wsparcie przy tworzeniu i zarządzaniu firmami wprowadzającymi innowacje na rynek.

Firmy powstałe wokół pomysłów zgłoszonych do inkubatora mają szansę na dofinansowanie w kwocie do 200 tys. EURO, a także pomoc w pozyskiwania dalszych funduszy. Do inkubatora mogą zgłaszać się pomysłodawcy z całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem regionów: Lubelskie, Mazowieckie, Pomorskie i Warmińsko-Mazurskie.

Inkubator innowacyjności Science2Business funkcjonuje dzięki dofinansowaniu z unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Zespół Science2Business tworzą: Maciej Witkowski (kierownik projektu), Tomasz Grzybowski, Krzysztof Czaplicki, Marek Racięski, Wojciech Szapiel i Krzysztof Gawrysiak.

Inkubator współpracuje bezpośrednio z Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego; Instytutem Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku; Politechniką Warszawską (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (Instytut Informatyki).