Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Science2Business - inkubator dla innowacyjnych

Technologie informatyczne i mobilne, biotechnologia, telemedycyna i energia odnawialna to branże, w których działa nowy inkubator innowacyjności Science2Bussiness. Powstałe przy inkubatorze firmy liczyć mogą na wsparcie ekspertów, zaplecze do testów i badań oraz pomoc finansową w wysokości do 200 tys. EURO.

Celem nowo powstałego inkubatora Science2Business jest służenie pomocą polskim naukowcom, inżynierom i pomysłodawcom w komercjalizacji pomysłów, ochronie własności intelektualnej, a także budowaniu firm, które mają czerpać zyski z innowacji. Inkubator promowany hasłem "Od pomysłu do przemysłu" specjalizuje się w branżach technologii informatycznych i mobilnych, a także biotechnologii i telemedycynie oraz w energii odnawialnej.

Wsparcie, które Science2Business oferuje naukowcom i pomysłodawcom to m.in. ocena możliwości komercjalizacji pomysłów i ich potencjału rynkowego, a także ochrona własności intelektualnej i przemysłowej. Autorzy innowacji otrzymają dostęp do infrastruktury umożliwiającej testy i prototypowanie oraz do sieci ekspertów branżowych. Istotną pomocą jest również tworzona w ramach inkubatora strategia komercjalizacji i wdrożenia poszczególnych projektów, a co za tym idzie wsparcie przy tworzeniu i zarządzaniu firmami wprowadzającymi innowacje na rynek.

Firmy powstałe wokół pomysłów zgłoszonych do inkubatora mają szansę na dofinansowanie w kwocie do 200 tys. EURO, a także pomoc w pozyskiwania dalszych funduszy. Do inkubatora mogą zgłaszać się pomysłodawcy z całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem regionów: Lubelskie, Mazowieckie, Pomorskie i Warmińsko-Mazurskie.

Inkubator innowacyjności Science2Business funkcjonuje dzięki dofinansowaniu z unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Zespół Science2Business tworzą: Maciej Witkowski (kierownik projektu), Tomasz Grzybowski, Krzysztof Czaplicki, Marek Racięski, Wojciech Szapiel i Krzysztof Gawrysiak.

Inkubator współpracuje bezpośrednio z Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego; Instytutem Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku; Politechniką Warszawską (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (Instytut Informatyki).