Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Satysfakcja jest mobilna

Wśród operatorów komórkowych najbardziej zadowolonych klientów posiadała w I kwartale br. PTK Centertel – wykazało badanie TNS OBOP Telecoms Index. W tym samym badaniu, które objęło operatorów stacjonarnych, najsłabiej wypadła spółka – matka operatora sieci Idea, Telekomunikacja Polska S.A.

W badaniu TNS OBOP, które objęło operatorów sieci komórkowych, najwyższą średnią ocen jakości usług uzyskał PTK Centertel – 7,9 punktu (abonenci oceniali w skali 1 – 10 punktów). Operator sieci Idea tylko nieznacznie wyprzedził swoich konkurentów –sieć Polskiej Telefonii Cyfrowej oceniono na 7,7 punktu, a Polkomtela – na 7,6 punktu.

Najwięcej zadowolonych klientów sieci Idea było wśród użytkowników systemu pre-paid (67,3%). Wśród klientów abonamentowych zadowolonych było 65,2%. Najmniej zadowoleni są użytkownicy Simplusa – odsetek usatysfakcjonowanych przekracza nieznacznie połowę użytkowników (56,5%). Zadowolonych z Tak-Tak-a Ery GSM jest 62,9%. Odsetek zadowolonych klientów abonamentowych jest w obu tych sieciach zbliżony, i wynosi odpowiednio 62,2% w Plusie i 61,3% w Erze.

Warto przypomnieć, że w niedawno opublikowanych wynikach analogicznego badania użytkowników operatorów stacjonarnych, najsłabiej wypadła Telekomunikacja Polska, którą oprócz związków kapitałowych, łączy obecnie z PTK Centertel osoba prezesa Marka Józefiaka ( do grudnia ub. roku prezes PTK, obecnie przewodniczący rady nadzorczej tego operatora). Odsetek zadowolonych z usług spółki-matki operatora wynosił tylko 31%, a średnia ocen - 6,06 punktu. Tak więc na razie, w wewnętrznej szczytnej konkurencji o zadowolenie klienta PTK bije TP S.A. na głowę.