Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Samochodowa sieć Wi-Fi

Rząd niemiecki finansuje projekt, w wyniku którego powstanie standard oparty na bezprzewodowych sieciach 802.11 a i b, dzięki któremu samochody będą mogły budować między sobą ad hoc połączenia radiowe.

Samochodowa sieć Wi-Fi
Powstanie w ten sposób sieć, przez którą będą transmitowane dane dotyczące warunków panujących na drogach (w tym komunikaty o korkach), co pozwoli znacznie usprawnić ruch i zwiększyć bezpieczeństwo.

Prace nad projektem, kryjącym się za skrótem NOW (Network on Wheels), potrwają trzy lata. Na wyniki prac nad projektem czeka europejskie konsorcjum C2C CC (European Car-2-Car Communication Consortium), w którego skład wchodzą czołowi europejscy producenci samochodów (w tym BMW, DaimlerChrysler, Volkswagen, Renault i Fiat).

Konsorcjum będzie chciało na bazie projektu NOW zaproponować ogólnoeuropejski standard transmisji danych drogą radiową między samochodami, oparty na technologiach IEEE 802.11a i b oraz IPv6. Idea jest taka, aby w momencie gdy dwa (lub więcej) pojazdy znajdą się w zasięgu działania swoich radiowych nadajników/odbiorników, łączą się ze sobą automatycznie i budują ad hoc sieć bezprzewodową.

Ponieważ długość pojedynczego połączenia 802.11 może mieć maks. długość kilkuset metrów, każdy pojazd pełni rolę routera i przekazuje dane do kolejnego pojazdu. Powstaje w ten sposób radiowa sieć WAN, obejmująca swym działaniem bardzo duży obszar.