Samochodowa sieć Wi-Fi

Rząd niemiecki finansuje projekt, w wyniku którego powstanie standard oparty na bezprzewodowych sieciach 802.11 a i b, dzięki któremu samochody będą mogły budować między sobą ad hoc połączenia radiowe.

Powstanie w ten sposób sieć, przez którą będą transmitowane dane dotyczące warunków panujących na drogach (w tym komunikaty o korkach), co pozwoli znacznie usprawnić ruch i zwiększyć bezpieczeństwo.

Prace nad projektem, kryjącym się za skrótem NOW (Network on Wheels), potrwają trzy lata. Na wyniki prac nad projektem czeka europejskie konsorcjum C2C CC (European Car-2-Car Communication Consortium), w którego skład wchodzą czołowi europejscy producenci samochodów (w tym BMW, DaimlerChrysler, Volkswagen, Renault i Fiat).

Konsorcjum będzie chciało na bazie projektu NOW zaproponować ogólnoeuropejski standard transmisji danych drogą radiową między samochodami, oparty na technologiach IEEE 802.11a i b oraz . Idea jest taka, aby w momencie gdy dwa (lub więcej) pojazdy znajdą się w zasięgu działania swoich radiowych nadajników/odbiorników, łączą się ze sobą automatycznie i budują ad hoc sieć bezprzewodową.

Ponieważ długość pojedynczego połączenia 802.11 może mieć maks. długość kilkuset metrów, każdy pojazd pełni rolę routera i przekazuje dane do kolejnego pojazdu. Powstaje w ten sposób radiowa sieć WAN, obejmująca swym działaniem bardzo duży obszar.