Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Sąd zajmie się Allegro w 2005 roku

Akt oskarżenia o przejęcie Allegro.pl trafi do sądu dopiero w przyszłym roku. Szef prokuratury Poznań Stare Miasto w sierpniu zapowiadał, że oskarżenie trafi do sądu w grudniu, jednak na przeszkodzie stanął wniosek jednego z oskarżonych o rewizję wyceny wartości spółki przez biegłego.

Podejrzany - prawnik Przemysław R. - złożył wniosek o odsunięcie opinii biegłego, który wycenił wartość spółki w momencie przejęcia na 50 mln zł. Według podejrzanego wartość całęj spółki QXL Rocardo wynosiła w tym czasie, według londyńskiej giełdy, 21 mln zł.

Szef prokuratury Grzegorz Mazurkiewicz zmuszony był o uzupełnienie opinii biegłego. To właśnie przesuwa czas rozpoczęcia sądowego procesu.

Spór o prawo własności do najpopularniejszej polskiej platformy aukcyjnej ciągnie się od trzech lat. Według przedstawicieli QXL Ricardo przejęcie udziałów w spółce przez QXL Poland nastąpiło wbrew woli Brytyjczyków, którzy zawiadomili prokuraturę o popełnieniu przestępstwa.