Sąd odrzuca odwołanie TP SA

Sąd antymonopolowy utrzymał zaskarżoną przez TP SA decyzję URT z 2000 r., dotyczącą wzajemnych rozliczeń z operatorem sieci Era.

W grudniu 2000 r. Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. zwróciła się do Ministerstwa Łączności o administracyjne uregulowanie rozliczeń z TP SA, dotyczących połączeń międzynarodowych do sieci Era realizowanych przez łącza narodowego operatora. Przychody z takich połączeń czerpała początkowo jedynie Telekomunikacja Polska. W wyniku decyzji ówczesnego prezesa URT, TP SA została zobowiązana do wnoszenia opłat z tytułu takich połączeń na rzecz PTC.

Sąd utrzymał w mocy zaskarżoną przez TP SA decyzję URT, uznając ją za zgodną z obowiązującym prawem. Na tej samej zasadzie rozliczane są połączenia przychodzące do sieci komórkowych w ruchu krajowym.