Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

SUPERMEDIA Interactive dla PTU

PTU zakończyło prace nad nowym serwisem firmowym, intranetem i ekstranetem. Projekt zrealizowała firma SUPERMEDIA Interactive.

Wygląd i układ strony są typowe dla stron korporacyjnych (np. wyszczególnienie na pierwszy plan oferty dla osób prywatnych, dla firm, oraz pomocy).

Obok treści przeznaczonych dla klientów, w serwisiehttp://www.ptu.pl/ można znaleźć informacje dla mediów oraz potencjalnych pracowników. Specjalnie zaprojektowana mapka umożliwia znalezienie agenta ubezpieczeniowego - wystarczy wpisać kod pocztowy, by uzyskać dane agenta obsługującego dany rejon.

Intranet przeznaczony jest dla pracowników PTU, a ekstranet jest dedykowany agentom ubezpieczeniowym współpracującym ze spółką. W intranecie zamieszczone zostały informacje o wewnętrznych przepisach i uregulowaniach PTU oraz przygotowane specjalnie na potrzeby pracowników opisy wszystkich produktów PTU.