SUPERMEDIA Interactive dla PTU

PTU zakończyło prace nad nowym serwisem firmowym, intranetem i ekstranetem. Projekt zrealizowała firma SUPERMEDIA Interactive.

Wygląd i układ strony są typowe dla stron korporacyjnych (np. wyszczególnienie na pierwszy plan oferty dla osób prywatnych, dla firm, oraz pomocy).

Obok treści przeznaczonych dla klientów, w serwisiehttp://www.ptu.pl/ można znaleźć informacje dla mediów oraz potencjalnych pracowników. Specjalnie zaprojektowana mapka umożliwia znalezienie agenta ubezpieczeniowego - wystarczy wpisać kod pocztowy, by uzyskać dane agenta obsługującego dany rejon.

Intranet przeznaczony jest dla pracowników PTU, a ekstranet jest dedykowany agentom ubezpieczeniowym współpracującym ze spółką. W intranecie zamieszczone zostały informacje o wewnętrznych przepisach i uregulowaniach PTU oraz przygotowane specjalnie na potrzeby pracowników opisy wszystkich produktów PTU.