SOKiK podtrzymał decyzję w sprawie TP SA

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił wniosek TP SA o wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji Prezesa UOKiK dotyczącej kary za uchylanie się od podpisywania umów międzyoperatorskich z niezależnymi dostawcami usług internetowych.

Przypomnijmy, że UOKiK uznał 5 stycznia br., iż TP S.A. narusza ustawę antymonopolową. "Brak umów o rozliczeniach powoduje, że operatorzy ISP nie otrzymują żadnej korzyści finansowej za ruch generowany na własne numery dostępowe (0-20) w sieci Telekomunikacji Polskiej" - uzasadniał decyzję Prezes UOKiK. TP SA wniosła odwołanie do sądu.

Decyzją z 17 marca 2004 r. SOKiK podzielił argumenty Prezesa UOKiK dotyczące konieczności nadania postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności. "Oznacza to, że TP S.A. jest zobowiązana do zawarcia umów o współpracy z niezależnymi dostawcami Internetu a przedsiębiorcy ci będą mieli teraz możliwość zaproponowania klientom konkurencyjnej w stosunku do TP S.A. oferty świadczenia usług internetowych" - czytamy w oświadczeniu UOKiK.