SOKiK odrzucił wniosek TP

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, rozpatrując odwałanie TP SA, podtrzymał styczniową decyzję UOKiK blokującą wprowadzenie zmian w umowach o świadczenie usług ISDN przez TP. Nie oznacza to automatycznie, że operator jednocześnie zapłaci 7 mln zł nałożonej przez UOKiK kary z nielegalne praktyki.

Orzeczenie sądu z 28 stycznia dotyczy bowiem jedynie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji UOKiK, do którego zresztą TP i tak już się zastosowała. Wbrew zapowiedziom 1 grudnia 2003 r. operator nie wprowadził bowiem podwyżek abonamentu dla dotychczasowych użytkowników ISDN. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpatruje teraz styczniową decyzję Prezesa UOKiK w zakresie merytorycznym.

Regulatorzy już wielokrotnie nakładali na Telekomunikację Polską wielomilionowe kary za nielegalne praktyki rynkowe, lecz TP zawsze skutecznie się odwoływała. TP w 2001 r. groziło m.in. 54 mln zł kary za zawyżanie cen połączeń międzymiastowych, czy rekordowe 300 mln zł ( nałożone przez URT w 2000 r.) za blokowanie dostępu do swojej infrastruktury spółce NOM. UOKiK prowadzi kilkanaście postępowań wyjaśniających dotyczących praktyk TP – m.in. w zakresie świadczenia usług SDI czy warunków umów międzyoperatorskich.