SMT Software zadebiutuje na NewConnect

SMT Software, spółka zależna Adv.pl, świadcząca szeroko zakrojone usługi programistyczne i outsourcingowe planuje debiut na rynku NewConnect.

SMT Software przeprowadzi w drodze subskrypcji prywatnej emisję akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru. Do obrotu w alternatywnym systemie obrotu zostaną skierowane akcje serii B i C oraz PDA akcji serii C. SMT Software planuje debiut na rynku alternatywnym w I półroczu 2010 roku.

"Wejście na rynek NewConnect jest wspólnym celem SMT Software oraz Adv.pl. Środki pozyskane z prywatnej oferty akcji umożliwią nam dalszy rozwój oraz poszerzenie oferowanych przez nas usług. Dodatkowo dzięki statusowi spółki publicznej wzrośnie nasza wiarygodność. Mamy także nadzieję, że debiut na giełdowym parkiecie wzmocni pozycję rynkową SMT Software." - powiedział Sebastian Łękawa, prezes zarządu SMT Software.

"Wprowadzenie naszej spółki zależnej na NewConnect będzie dowodem na to, że w Grupie Adv.pl są dojrzałe podmioty, które nie tylko doskonale współdziałają z innymi spółkami, ale też urosły na tyle, że mogą samodzielnie funkcjonować na rynku kapitałowym." - dodał Rafał Dziedzic, prezes zarządu Adv.pl.

W lipcu 2008 r. Adv.pl objęła 51% udziałów w spółce SMT Software. SMT Software w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2009 r. wypracowała przychody w wysokości 6.565 tys. zł oraz zysk netto na poziomie 562 tys. zł. Firma świadczy usługi programistyczne oraz outsourcingowe dla firm działających w sektorach: telekomunikacyjnym, finansowym, publicznym, korporacyjnym oraz medialnym.