SMT Software współpracuje z Deloitte

Spółka SMT Software z grupy Adv.pl podpisała umowę o aliansie strategicznym z Deloitte.

SMT Software, spółka zależna Adv.pl zawarła z Deloitte umowę o aliansie strategicznym w obszarze software development. Dzięki nawiązaniu współpracy SMT Software stanie się istotnym partnerem dostarczającym rozwiązania programistyczne dla polskiego oddziału Deloitte.

W związku z podpisaną umową obie firmy będą tworzyły współdzielony zespół inżynierów oprogramowania, który będzie pracował na rzecz obu spółek.

"Jest nam bardzo miło przekazać państwu wiadomość o nawiązaniu współpracy z tak znaczącym partnerem jak Deloitte".- powiedział Sebastian Łękawa, Prezes Zarządu SMT Software - "Dzięki rozpoczętej współpracy SMT stała się preferowanym wykonawcą projektów Software Development dla Deloitte, a jednocześnie alians zapewni Deloitte większą elastyczność w realizacji projektów z zakresu doradztwa technologicznego i da dostęp do kompetencji informatycznych SMT Software. Jestem przekonany, że w ten sposób obie firmy skorzystają z nawiązanego porozumienia".

SMT Software jest spółką zależną Adv.pl (udziały Adv.pl w spółce wynoszą 51%) i świadczy szeroko zakrojone usługi programistyczne oraz outsourcingowe dla sektora telekomunikacyjnego, finansowego, publicznego, korporacyjnego oraz medialnego

SMT Software planuje debiut na rynku alternatywnym w I półroczu 2010 roku.